Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Folkeskoler

Som underviser kan man ofte have brug for at kopiere andres tekster og noder i forbindelse med undervisningen. Det må du heldigvis gerne, når skolen har en kopiaftale med os.


Al tekst og alle noder fra alle lande

Kopiaftalen gør det nemt og fleksibelt for dig at planlægge og udføre din undervisning.
Så længe du holder dig til vores 20/20-regel, må du nemlig fotokopiere, printe, downloade, skanne og copy-paste fra fx:

  • aviser
  • bøger, digtsamlinger og tidsskrifter
  • e-bøger og i-bøger
  • online materiale – hjemmesider, blogs m.m.
  • sang- og nodehæfter
  • billeder, illustrationer mv., der indgår i sammenhæng med tekst eller noder
  • tegneserier

Vær opmærksom på:

 • at eksamensopgaver (fra f.eks. Prøvebanken) altid må kopieres i deres helhed og er undtaget 20/20-reglen.
 • at engangsmateriale med blanke felter til udfyldning ikke er en del af vores aftale og derfor ikke må kopieres.


Materialer via licensaftaler og abonnementer

Vores kopiaftale giver adgang til kopiering af alverdens tekster og noder. Men har skolen købt adgang til materialerne via licensaftaler og abonnementer, eller tilgår skolen materialer fra en licensservice (f.eks. via et bibliotek), så kan det forholde sig anderledes.

Udgivere og udbydere fastsætter nemlig selv vilkår for kopiering, når materialer som aviser, i-bøger, digitale læremidler og læringsportaler m.fl. stilles til rådighed på denne måde. Så uanset om du skal printe, copy-paste eller downloade, er det derfor vigtigt, at du altid læser deres licensbetingelser først.

Er der ikke taget stilling til kopiering i betingelserne, så kan du altid kopiere efter vores aftale.

20/20-reglen: Sådan må du kopiere

Du må kopiere max 20 % dog højst 20 sider af hvert materiale pr. elev pr. undervisningsår. 

Hvor mange sider må du så konkret kopiere? Det afhænger helt af materialets sideantal. Du må nemlig højst kopiere 20 % af fx en bog eller et tidsskrift. Derfor kan sideantallet variere – se blot her: 

 

Materialets samlede sidetal 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 og derover
Antal sider du må kopiere 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

Som du kan se, overtrumfer sidereglen altid procentreglen. Du kan således aldrig kopiere mere end 20 sider fra et materiale. Omvendt har du altid lov til at kopiere mindst 4 sider fra et materiale – uanset hvor få sider materialet består af. Det giver dig større muligheder – også når det kommer til de mindre udgivelser. 

Læs mere om materialetyper og beregning af sidetal her

 

Deling af dine kopier: Både på papir og digitalt

Efter kopiering kommer omdeling. Det sker både i hånden og på skærmen.

Du kan dele kopierne med dine elever på flere måder:

 • som handouts i klassen
 • digitalt på iPads, Smartboards, Teams, Zoom m.m.
 • digitalt på skolens passwordbeskyttede platforme som fx AULA, intranet, OneNote, Dropbox og lign.
 • digitalt på læringsplatforme som fx MinUddannelse, MeeBook, Its Learning, Fronter, Canvas, Lectio, Moodle og lign.

Det er ikke muligt at dele kopierne:

 • med andre end din egen skoles lærere og elever.
 • på e-mail, hjemmesider og sociale medier. Heller ikke i lukkede grupper og faggrupper.

Kopiaftalen omfatter kopiering til undervisningsbrug og til administrativ brug. Derfor kan du kun omdele dine kopier til egne elever samt kollegaer.

Dette gælder også for undervisningsforløb, som indeholder kopier.