Sådan opgør du et materiales samlede sidetal

Det er materialets samlede sidetal, der afgør, hvor mange sider du må kopiere. Du må nemlig kopiere op til 20 % pr. materiale – dog aldrig mere end 20 sider.

 

  • En bog: Det er bogens samlede sidetal, du beregner de 20 % højst 20 sider ud fra.
  • Et tidsskrift: 20 % højst 20 sider af årgangens samlede sidetal. Dvs., at der beregnes ud fra samtlige numre af tidsskriftet, der er udgivet inden for det pågældende kalenderår og ikke kun ud fra det enkelte nummer af tidsskriftet.
  • En hjemmeside: Er der tale om en selvstændig fil, fx en pdf-fil, der ligger på en hjemmeside, beregnes der 20 % højst 20 sider af filens samlede sidetal. Er det almindelige indholdssider på en hjemmeside, kan det være svært at vurdere det samlede sidetal, som man kan beregne de 20 % højst 20 sider ud fra. Tommelfingerreglen er, at du kan bruge, hvad der svarer til 20 printede sider.
  • En antologi: Kan fx være en novellesamling, digtsamling, sangbog eller en samling af videnskabelige artikler, der anses for at være et samlet værk. Det vil sige, at man må kopiere 20 % højst 20 sider beregnet ud fra antologiens samlede sidetal. Du skal derfor ikke forholde dig til det enkelte bidrag, men derimod den samlede udgivelse.
  • Billeder: Optræder der billeder i sammenhæng med tekst, må disse gerne kopieres. Billederne tæller her som almindelige tekstsider. Teksten må dog ikke ”klippes” fra, så billederne står alene i kopierne. Billeder skal med andre ord kopieres i den sammenhæng, de fremtræder i.

Du må altid kopiere mindst 4 sider
Står du med et lille hæfte eller udgivelse med fx sange eller digte, så skal du vide, der findes én undtagelse til 20 %-reglen. Du må nemlig altid kopiere mindst 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du fx vil kopiere en tekst fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Reglen gælder for hvert materiale pr. elev i et undervisningsår
En elev må derfor kun få udleveret kopier, som svarer til 20 % dog højst 20 sider af samme materiale på et undervisningsår. En anden udgave af materialet giver ikke mulighed for at kopiere mere eller vælge andre uddrag.

Vær opmærksom på, at eksamensopgaver (fra f.eks. Prøvebanken) er undtaget 20/20-reglen og må kopieres i deres helhed.