Menu

De studerendes kopiering

Studerende skal følge de samme regler for kopiering, som gælder for institutionens ansatte, når de kopierer i forbindelse med undervisningen, f.eks. når de kopierer:

  • til undervisning – fotokopier til omdeling eller digitale kopier til upload på institutionens digitale læringsplatform (LMS, som f.eks. Fronter og Absalon)
  • til brug i opgaver

Institutionen har ansvaret for, at både ansatte og studerende overholder rammerne for aftalen.