Menu

Sådan kopierer du

Få et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger vores aftale for Grønlands grundskoler, efterskoler, friskoler, højskoler og sprogskoler indeholder.

Hovedreglerne for vores aftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere 20 % max. 20 sider pr. elev pr. skoleår.

 • Eksempel: Er det samlede materiale, du kopierer fra, på under 100 sider, gælder 20 %-reglen, fordi 20 % af f.eks. 50 sider = 10 sider.
 • Eksempel: Er det samlede materiale på mere end 100 sider, gælder max. 20-siders-reglen, fordi 20 % af 100 sider = 20 sider, der er det højeste antal sider, du må kopiere.

Du må dog altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde.

 • Eksempel: Hvis du vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Siderne, der kopieres, er pr. elev pr. skoleår pr. materiale.
Det betyder, at den samme elev kun må få adgang til 20 % max. 20 sider af f.eks. en bog inden for et skoleår.

 

Materialer og medier du må kopiere fra

Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både grønlandske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:

 • Bøger
 • Tegneserier
 • Tidsskrifter
 • E-bøger
 • Digitale læremidler
 • Internettet
 • Blogs
 • Digtsamlinger
 • Sang- og nodehæfter
 • Aviser
 • Du må gerne kopiere billeder, illustrationer mv., der indgår som en del af en tekst eller en node. Har I behov for at kopiere billeder, som ikke optræder i sammenhæng med tekster og noder, så skal I have en aftale med VISDA. Læs mere her.
 • … og meget mere.

 

Hvem er dækket af aftalen?

Alle ansatte på skolen er dækket af aftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere til undervisningsbrug i henhold til de regler, der er beskrevet her.

Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af kopieringsaftalen og skal følge de samme regler for kopiering, som gælder for skolens ansatte.

Skolen har ansvaret for, at både ansatte og elever overholder rammerne for kopiering.