Menu

Kopier til administrativ brug

Skolens kopiaftale dækker både de ansattes kopiering til undervisningsbrug samt deres kopiering til administrativ brug.

Når der fremstilles kopier til administrativ brug, må værker, der findes på  https://tekstognode.dk/rettighedshavere/nedlaeg-forbud/, ikke digitalkopieres.

Materialet må dog gerne fotokopieres.

Denne undtagelse i kopieringen skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.

Pt. er der ingen værker, som er omfattet forbud for digitalkopiering.