Menu

Guide til indberetning

Du kan indberette dine kopier til os på to måder – enten via vores onlinesystem eller vedhæftet en e-mail. Læs mere om de to måder at indberette på herunder.

Indberet både digitale kopier og papirkopier

Hver gang du kopierer, så husk en kopi til os. Populært sagt kan du betragte Copydan Tekst & Node som en ekstra elev i klassen.

Digitale kopier er både de papirudgivelser, du skanner til et filformat, og de digitale tekster, som du uploader, downloader, gemmer og deler på din skoles intranet eller læringsplatform.

Papirkopier er de tekster, du kopierer på fotokopimaskinen eller printer ud på papir.

Send kopierne løbende eller samlet for en måned ad gangen.

 

Online indberetning

Det er nemt og hurtigt at indberette dine kopier via vores online indberetning.

Sådan gør du:

  1. Åbn dette link: Indberetning af kopier, og følg anvisningerne på skærmen.

 

Indberetning via mail

Du kan også vælge at indberette dine kopier som vedhæftede filer til en e-mail.

Sådan gør du:

  1. Skriv din skoles navn i mailens emnefelt.
  2. Skriv kildeangivelser i mailen, og oplys, hvor mange elever der har modtaget/set kopien.
  3. Vedhæft dine kopier, og send mailen til kopi@tekstognode.dk

 

Mailsignatur

Du kan med fordel oprette en mailsignatur, som du kan bruge som skabelon til dine kildeangivelser.

Så er det hurtigt og nemt at udfylde alle oplysningerne om kopierne.

Husk kilden
Husk altid at skrive tydelig kildeangivelse på kopierne: forfatter, titel, udgiver og ISBN/ISSN. Jo flere detaljer, jo nemmere er det for os at identificere og finde de rette rettighedshavere.
Er kopien et bidrag til fx en antologi eller en artikel i et tidsskrift, skal du både oplyse kilden til det kopierede bidrag og titlen på antologien/tidsskriftet.

 

Husk at vedhæfte kopierne
Vi har brug for at se præcis de sider, du har kopieret, for at kunne identificere andre rettighedshavere end hovedforfatteren. Det kan fx være en illustrator, en fotograf eller en digter.