Menu

Hvad er en kopi?

Tidligere foregik kopiering udelukkende ved fotokopimaskinen. Men sådan er det ikke mere. Nu findes der mange måder at kopiere på – både digitalt og på papir.

Der er tale om kopiering, når du:

  • fotokopierer fra en bog, et tidsskrift el.lign.
  • printer ud fra fx hjemmesider, netaviser, digitale tidsskrifter og e-bøger.
  • skanner en papirudgivelse til pdf- eller andet filformat.
  • uploader, downloader, gemmer og deler en tekst på skolens intranet eller læringsplatform.
  • viser gemt ophavsretligt beskyttet materiale på interaktive tavler, fx Smartboards.
    Materialet kan fx være gemt på en USB-stick eller skolens intranet.
  • copy-paster et uddrag fra en digital tekst og sætter ind i dit eget materiale, fx i PowerPoints.

Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på kopierne, uanset hvordan du foretager kopieringen.