Menu

Sådan opgør du et materiales samlede sidetal

Man kan kopiere fra vidt forskellige materialetyper og medier. Til tider kan det være svært at vurdere, hvad det samlede sidetal er. Her er et par eksempler på, hvordan man finder frem til det samlede sidetal.

En bog: Det er bogens samlede sidetal, du beregner de 20 % max. 20 sider ud fra.

Et tidsskrift: 20 % max. 20 sider af årgangens samlede sidetal. Dvs., at der beregnes ud fra samtlige numre af tidsskriftet, der er udgivet inden for det pågældende kalenderår og ikke kun ud fra det enkelte nummer af tidsskriftet.

En hjemmeside: Er der tale om en selvstændig fil, f.eks. en pdf-fil, der ligger på en hjemmeside, beregnes der 20 % max. 20 sider af filens samlede sidetal.
Er det almindelige indholdssider på en hjemmeside, kan det være svært at vurdere det samlede sidetal, som man kan beregne de 20 % max. 20 sider ud fra. Tommelfingerreglen er, at du kan bruge, hvad der svarer til 20 printede sider.

En antologi: En antologi, altså en samling af værker, f.eks. en digtsamling, en sangbog eller en samling af videnskabelige artikler, anses for at være et helt værk. Det vil sige, at man må kopiere 20 % max. 20 sider beregnet ud fra antologiens samlede sidetal. Du skal ikke forholde dig til digtet som et enkeltstående værk, men derimod den samlede udgivelse du ønsker at kopiere fra.

Billeder: Billeder, der i materialet er bragt i sammenhæng med tekst, må gerne kopieres. Billederne tæller her som almindelige tekstsider.
Teksten må dog ikke ”klippes” fra, så billederne står alene i kopierne. Billeder skal med andre ord kopieres i den sammenhæng, de fremtræder.

 

Obs. Vær opmærksom på, at de 20 % max 20 sider skal overholdes for det konkrete værk. En anden udgave af samme værk giver ikke mulighed for at kopiere højere sideantal/ procentdel eller vælge andre uddrag til kopiering.

 

Hjælp til opgør af et materiales samlede sidetal

Materialets samlede sidetal 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 og derover
Antal sider du må kopiere 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20