Menu

Kopeerniakkat qanoq qupperneqartiginera qanoq uuttorneqassava

Allaaserisap nuutilluunniit 20 %-ia annerpaamik quppernerit 30-it ilinniartumut ukiup affaanut. Naqitap tamakkiisumik qassinik qupperneqarnera apeqqutaalluinnarpoq quppernerit kopeerneqarsinnaasut qassiunissaannut.

Tamakkiisumik quppernerit qanoq naatsorsorneqarnissaannik najoqqutassaq

 

Tamakkiisu-mik qupp. 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 qummut
Qupp. kopeersin-naasatit 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

 

Kopiigassanik tigulaariffigisassap tamakkiisumik qupperneri

Kopiigassanik tigulaariffigisinnaasatit assigiinngitsorpassuupput. Ilaanni kopiikkanik tigulaariffigisassat tamakkiisumik qassinik qupperneqarnersoq naatsorsussallugu nalornisoornarsinnaavoq. Matumani mar-lussunnik assersuutinik takusaqarsinnaavutit tamakkiisumik quppernerit qanoq nassaarineqarsinnaanersut.

 

Atuagaq: Atuagaq qassinik qupperneqarnersoq aallaavigalugu 20 %-ia imaluunniit amerlanerpaamik qup-pernerit 30-it kopeersinnaavatit.

Atuagassiaq: Atuagassiap ukiup ataatsip iluani saqqummernermini tamakkiisumik qupperneri aallaavigalugit 20 % imaluunniit amerlanerpaamik quppernerit 30-it kopeersinnaavatit, imaanngitsoq atua-gassiap normua ataaseq kisiat aallaavigalugu.

Internet-imi nittartagaq: Internet-imi nittartakkami assersuutigalugu pdf-fil tigulaariffiginiaraanni, taassu-ma 20 %-ia, imaluunniit amerlanerpaamik quppernerit 30-it kopeerneqarsinnaapput.

Internet-imi nittartakkami quppernerit tigulaariffigineqassappata  taakkunannga 20 % imaluunniit amerlanerpaamik quppernerit 30-it naatsorsorneqarnissaat ajornakusoorsinnaavoq. Naliginnaasumilli pappiaqqamut aniatitsinermi quppernerit 30-it amerlassusiat uuttortaatigineqarsinnaavoq.

En antologi: Antologi tassaavoq taalliat katersat, erinarsuutit imaluunniit ilisimatuussutsikkut allaaserisat katersat suliatut ataatsitut isigineqartussaavoq. Tassa imaappoq saqqummersitap tamarmiusup tamakkii-sumik qupperneri aallaavigineqassapput 20 % imaluunniit amerlanerpaamik quppernerit 30-it kopeerne-qarnissaannut. Allatut oqaatigalugu taallaq ataaseq suliatut immikkuullarissutut uuttuutigisineqaratik, kisiannili saqqummersitap tamakkiisumik qupperneri uuttuutigineqassapput.

Assit: Assit, naqitami allaaserisanut assitaliunneqarsimasut kopeerneqarsinnaapput. Assit matumani qup-pernertulli nalilerneqassapput. Oqaasertat qiortarneqassanngillat assillu kisimiitillugit kopeerlugit. Allatut oqaatigalugu assit kopeerneqarsinnaapput naqitami inissisimanerat allannguuteqartinnagu.

 

Malugiuk: Maluginiarneqassaaq saqqummersitamit ataatsimit 20 % imaluunniit amerlanerpamik quppernerit 30-it kopeerneqarsinnaammata. Tigulaariffigineqareersup saqqummerseqqinneqarnerani tigulaaraluni kopeerissagaanni quppernerit amerlassusissaattut %-imilluunniit annertussusissaattut killiliussanit amerlanerusunik kopeerisoqarsinnaanngilaq.