Aftale og pris

Kopiering af andres udgivne materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men når skolen har en aftale med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at både tilladelse og betaling er på plads én gang for alle.

Kopiaftalen dækker både de ansattes kopiering til undervisningsbrug samt deres kopiering til administrativ brug. Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af aftalen og kan kopiere efter de rammer, som er beskrevet her på siden. Skolen har ansvaret for, at både ansatte og elever overholder rammerne for kopiering.

Kopieringsaftale for grundskoler
Se aftalen her: Rammeaftale – grundskoler
Pr. juni 2022 er kopiaftalen udvidet til også at omfatte digitalkopiering af aviser. Læs tillægget her.

Pris for aftalen
Den aktuelle pris for grundskoler kan ses her.
Vil du have flere oplysninger om, hvordan vi beregner prisen for din aftale, så kan du kontakte vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på hgk@tekstognode.dk

Evt. forbud mod digitalkopiering ved kopiering til administrativ brug
Når der fremstilles kopier til administrativ brug, må værker, der er omfattet af forbud for digitalkopiering, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres. Denne undtagelse skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisningsbrug. Se hvilke materialer, der ikke må digitalkopieres til administrativ brug,  her

Pt. er der ingen værker, som er omfattet af forbuddet mod digitalkopiering.