Sådan indberetter du

Alle landets kunst- og kulturuddannelser indberetter deres kopiering til os.

Uddannelsesinstitutionerne har hver især udpeget en kontaktperson, der er ansvarlig for indberetningen. Kontaktpersonerne sørger for, at oplysning om undervisernes kopiering bliver sendt til os, og at den kopiering, der fremstilles centralt, indberettes.

De enkelte uddannelsesinstitutioner har derudover også valgt forskellige metoder til indberetning – men overordnet benyttes en eller flere af nedenstående muligheder eller en variant heraf:

 • Pensumlister med detaljerede kildeangivelser indberettes af underviserne selv og indsendes samlet af kontaktpersonen.
 • Oversigter over anvendt litteratur, herunder uploads til intranet, indsendes af kontaktpersonen.
 • Vi har adgang til anvendt læringsplatform og henter selv de tekster, der er uploadet og benyttet i pågældende semester/skoleår.
 • Underviserne står selv for at indberette deres kopiering og kan sende os deres kopier via en indberetningsformular eller via e-mail på indberet@tekstognode.dk.

Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til kontaktpersonen på din uddannelse.


Hvilke materialer skal indberettes?

Som udgangspunkt skal alle typer af udgivelser, der kopieres til undervisningen, indberettes.

 • Bøger
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger, både i papir- og digital form, såsom I- og E-bøger.
 • Aviser
  Indberet både papirkopier og digitale kopier.
 • Tidsskrifter
  Indberet kopiering fra alle typer af tidsskrifter, både papir- og netudgaver.
 • Sang- og nodehæfter
  Indberet kopiering fra alle typer af sang- og nodehæfter, både i papir- og digital form.
 • Internettet og hjemmesider
  Indberet materiale, som du downloader fra internettet og gemmer på jeres digitale læringsplatform, f.eks. Fronter. Det kan bl.a. dreje sig om uddrag fra private og offentlige hjemmesider, digitale læremidler, f.eks. I-bøger, fagportaler, pdf-er mm.
  Indberet også tekst, som du copy-paster fra et digitalt læremiddel og sætter ind i dit eget undervisningsmateriale.
  Indberet sider, du printer ud fra hjemmesider.
 • Digitale læremidler, I- og E-bøger og fagportaler
  Indberet kopiering fra digitale læremidler – også selvom institutionen har abonnement/licens, der giver adgang til materialet. Det kan være I-bøger, E-bøger, fagportaler og lignende.
  Indberet også tekst, som du copy-paster fra en hjemmeside og sætter ind i dit eget undervisningsmateriale.
 • Materiale, du selv har udarbejdet, skrevet eller sammensat
  Indberet materiale, som du selv har sammensat og/eller copy-pastet fra bøger, hjemmesider, aviser mm. Det kan bl.a. dreje sig om præsentationer i PowerPoint eller lignende præsentationsværktøjer.
  Husk at påføre kildehenvisning på de enkelte tekstbidrag (forfatter, titel, ISBN/ISSN) og oplysning om, hvor mange der har set materialet.
  Du skal ikke indberette opgaver, tekster o.a., som du selv har udarbejdet til de studerende uden brug af andres materiale. Er dit materiale – eller dele af det – skrevet og udgivet af andre, skal det indberettes.
 • De studerendes kopiering
  Indberet materiale, der kopieres af de studerende, når materialet benyttes i en opgave, fotokopieres til omdeling på holdet eller uploades til institutionens digitale læringsplatform.
  Indberet materiale, der kopieres på opfordring fra en underviser.
  Der skelnes ikke mellem en undervisers kopiering til de studerende og de studerendes kopiering, hvis denne sker på opfordring af en underviser.