Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 14 autor- og udgiverorganisationer

Hvornår er det en kopi, der skal indberettes?

Når du på en eller anden måde kopierer et tekst- eller nodemateriale, der er lavet af andre, skal du indberette, uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale.

Der er tale om kopiering, når du:

  • fotokopierer fra en bog, et tidsskrift el.lign.
  • printer ud fra f.eks. hjemmesider, fagportaler, I- og E-bøger.
  • skanner en papirudgivelse til pdf- eller andet filformat.
  • uploader en tekst til institutionens digitale læringsplatform, f.eks. Fronter og Absalon.
  • viser kopieret materiale på interaktive tavler, som f.eks. Smartboards.
    Det kan f.eks. være skannet materiale, du viser på Smartboard eller tekst, du har copy-pastet og sat ind i en PowerPoint, du viser de studerende.
  • copy-paster et uddrag fra en digital udgivelse eller internettet og enten sætter det ind i dit eget materiale, f.eks. i PowerPoints eller andre præsentationsværktøjer, eller printer det til de studerende.