Menu

Vidste du:

Sammen med vores kunder sikrer vi midler til produktionen af nye tekster og noder

Hvornår er det en kopi, der skal indberettes?

Når du på en eller anden måde kopierer et tekst- eller nodemateriale, der er lavet af andre, skal du indberette, uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale.

Der er tale om kopiering, når du:

  • fotokopierer fra en bog, et tidsskrift el.lign.
  • printer ud fra f.eks. hjemmesider, fagportaler, I- og E-bøger.
  • skanner en papirudgivelse til pdf- eller andet filformat.
  • uploader en tekst til institutionens digitale læringsplatform, f.eks. Fronter og Absalon.
  • viser kopieret materiale på interaktive tavler, som f.eks. Smartboards.
    Det kan f.eks. være skannet materiale, du viser på Smartboard eller tekst, du har copy-pastet og sat ind i en PowerPoint, du viser de studerende.
  • copy-paster et uddrag fra en digital udgivelse eller internettet og enten sætter det ind i dit eget materiale, f.eks. i PowerPoints eller andre præsentationsværktøjer, eller printer det til de studerende.