Vidste du:

Copydan Tekst & Node er ejet af 14 autor- og udgiverorganisationer

På papiret virker vi – men også digitalt

Skolens kopiaftale dækker dig i hverdagen – både når du står ved kopimaskinen, og når du færdes på internettet. Det er nok ikke nogen overraskelse, at skolens kopiaftale dækker papirkopierne. Men vidste du, at aftalen også dækker, når du skanner, copy-paster og downloader? Det gør det nemt og fleksibelt at forberede sin undervisning.

For os er en kopi nemlig en kopi. Ligegyldigt hvordan du har taget den. Og derfor har du meget brede rammer for at kopiere, fx fra internettet, som normalt er beskyttet af ophavsretten.

 

AL TEKST OG ALLE NODER FRA ALLE LANDE
Kopiaftalen dækker både de digitale kopier og de gode gamle papirkopier – og de dækker faktisk kopiering af al tekst og alle noder fra alle lande. Så længe du holder dig inden for aftalens begrænsningsregler, så må du:

 

Skanne: Alt fra avisartikler til digte mv.

Copy-paste: Fra fx internettet og ind i en præsentation mv.

Downloade: Rapporter og opgaver fra internettet mv.

 

Husk blot på:

  • Kopiér kun til elever og lærere på din skole
  • Del ikke kopierne på www, @ og SoMe
  • Bruger du undervisningsmaterialer via licensaftaler, så tjek deres vilkår for digitalkopiering.

__________________________________________

Begrænsningsregler: Sådan må du kopiere

Er der så bare helt frit spil med kopierne? Ikke helt – Du skal nemlig altid huske at holde dig inden for nogle få begrænsningsregler. Disse regler er tilpasset de forskellige typer undervisningsinstitutioner.

Er du fx lærer på grundskoleområdet, så må du kopiere efter vores 20/20-regel. Det betyder, at du må kopiere max 20 %, dog højst 20 sider af hvert materiale pr. elev pr. undervisningsår. Skal du printe fra en hjemmeside, så må du som tommelfingerregel printe det, der svarer til 20 printede sider.

Har du brug for at kopiere mere end 20 sider, så er det her, at du i stedet skal købe bogen. Kopiaftalen fungerer som et supplement til de klassesæt og bøger, som undervisningsinstitutionerne indkøber hvert år. Og derfor er der en begrænsning på – ikke, hvad du må kopiere – men hvor meget, du må kopiere.

Det kan du læse mere om her, hvor du kan finde lige præcis din skoletype og den kopiaftale og de begrænsningsregler, som gælder for dig.