Sådan indberetter du

Alle landets professionshøjskoler indberetter med mellemrum deres kopiering til os.

Uddannelsesinstitutionerne har udpeget en kontaktperson, der er ansvarlig for indberetningen. Kontaktpersonerne sørger for, at oplysning om undervisernes kopiering bliver sendt til os, og at den kopiering, der fremstilles centralt, indberettes.

De enkelte uddannelser har valgt forskellige metoder til indberetning, men overordnet benyttes en eller flere af nedenstående muligheder eller en variant heraf:

 • Pensumlister med detaljerede kildeangivelser indberettes af underviserne og indsendes af kontaktpersonen.
 • Oversigter over anvendt litteratur, herunder uploads til intranet, indsendes af kontaktpersonen.
 • Online formular udfyldes med oplysning om kopierne og indsendes af underviserne.

Har du yderligere kopieret materiale, der skal indberettes, kan du sende filerne vedhæftet en mail til indberet@tekstognode.dk.

 

Hvilke materialer skal indberettes?

Som udgangspunkt skal alle typer af udgivelser, der kopieres til undervisningen, indberettes, uanset om der er tale om:

 • Bøger
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger, både i papir- og digital form, såsom I- og E-bøger.
 • Aviser uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra både trykte aviser og netaviser – og både papirkopier og digitale kopier.
 • Aviser via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra alle typer af tidsskrifter.
 • Tidsskrifter via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Sang- og nodehæfter
  Indberet kopiering fra alle typer af sang- og nodehæfter, både i papir- og digital form.
 • Hjemmesider, pdf’er og andet online undervisningsmateriale uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra offentlige og private hjemmesider, pdf’er, blogs og andet materiale fra internettet.
 • Digitale læremidler, læringsportaler, e- og i-bøger og andet via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Materiale, du har sammensat af andres tekster
  Indberet kopiering af udgivne tekster, du bruger i dit eget undervisningsmateriale. Dvs. undervisningsmateriale, du selv har sammensat/copypastet fra bøger, hjemmesider, aviser m.m. Husk kildeangivelse på alle de kopierede tekster.
 • De studerendes kopiering
  Indberet kopiering foretaget af studerende til brug i opgaver, til omdeling og til upload på professionshøjskolens intranet eller læringsplatform. Indberet materiale, der kopieres på opfordring af en underviser.


Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til kontaktpersonen på din skole.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf. 35 44 14 93 eller kontakt@tekstognode.dk.