Menu

Sådan indberetter du

Alle landets social- og sundhedsuddannelser indberetter med mellemrum deres kopiering til os. Størstedelen af uddannelserne anvender læringsplatformen Moodle, og siden 2021 har vi haft et samarbejde med Praxis, der faciliterer Moodle.

Det betyder flg. for indberetningen af kopier:

 • Skolerne indberetter kopier ved at bestille et udtræk fra Praxis to gange i løbet af et skoleår.
 • Udtrækket fra Praxis er gratis, og Praxis videresender udtrækket til os.
 • Udtrækket indeholder kun de mapper og filer, der er delt med de studerende. Vi bruger udelukkende materialet til at identificere og registrere de rettighedshavere, hvis værker er kopieret.
 • Samarbejdet med Praxis sikrer, at skolens undervisere blot skal fortsætte deres arbejde som altid uden ekstraopgaver.

 

Hvilke materialer registrerer vi?

Når vi får tilsendt materiale via udtræk, får vi kun tilsendt de mapper og filer, som aktivt deles med de studerende. Vi registrerer kun de oplysninger om værkerne, som er relevante for at identificere rettighedshaverne bag.

Vi registrerer kun oplysninger, når der er tale om kopier af ophavsretligt beskyttet materiale – det er f.eks. kopier af:

 • Bøger
 • Aviser
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
 • Tidsskrifter med licens/abonnement
 • Sang- og nodehæfter
 • Hjemmesider, pdf’er og andet materiale fra internettet
 • Licensbaserede digitale læremidler, fagportaler, e- og i-bøger
 • Eksamensopgaver

Vi registrerer ikke oplysninger fra følgende materialetyper:

 • Fri kopi
  materiale, du må kopiere frit og uden begrænsning.
  Materialerne er ofte mærket med ”kopimappe”, ”kopiark”, ”fri kopi”, ”til kopiering”, ”copysheet” eller lign.
 • Links
  de henvisninger til online materiale, som du deler med eleverne.
 • Eget materiale
  materiale, du har udarbejdet til din undervisning uden brug af andres materiale.
  Undtagelsen er, hvis materialet er udgivet.
 • Internt og fortroligt materiale
  elevplaner, eksamensplaner, skemaer, breve, udtalelser, evalueringer og lign.

 

Anvender din skole ikke Moodle?

Enkelte skoler anvender ikke Moodle og har andre metoder til indberetning, men overordnet set sker al indberetning digitalt og via lignende tjenester.

Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til administrationen på din skole, som kan hjælpe dig videre.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os for yderligere information på tlf. 35 44 14 93.