Menu

Sådan indberetter du

Alle landets social- og sundhedsuddannelser indberetter med mellemrum deres kopiering til os. Størstedelen af uddannelserne anvender læringsplatformen Moodle, og siden 2021 har vi haft et samarbejde med Moxis, der faciliterer Moodle.

Det betyder flg. for indberetningen af kopier:

 • Skolerne indberetter kopier ved at bestille et udtræk fra Moxis to gange i løbet af et skoleår.
 • Udtrækket fra Moxis er gratis, og Moxis videresender udtrækket til os.
 • Udtrækket indeholder kun de mapper og filer, der er delt med de studerende. Vi bruger udelukkende materialet til at identificere og registrere de rettighedshavere, hvis værker er kopieret.
 • Samarbejdet med Moxis sikrer, at skolens undervisere blot skal fortsætte deres arbejde som altid uden ekstraopgaver.

Indberetning via Microsoft-løsninger
Bruger din skole OneNote, Teams eller Office 365 til at dele undervisningsmateriale med eleverne/de studerende, så kan du her på siden læse mere om, hvordan du indberetter med microsoft-løsninger.

Hvilke materialer registrerer vi?
Vi registrerer kun de oplysninger om værkerne, som er relevante for at identificere rettighedshaverne bag.

Vi registrerer kun oplysninger, når der er tale om kopier af ophavsretligt beskyttet materiale – det er f.eks. kopier af:

 • Bøger
 • Aviser
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
 • Tidsskrifter med licens/abonnement
 • Sang- og nodehæfter
 • Hjemmesider, pdf’er og andet materiale fra internettet
 • Licensbaserede digitale læremidler, fagportaler, e- og i-bøger
 • Eksamensopgaver

Vi registrerer ikke oplysninger fra følgende materialetyper:

 • Fri kopi
  materiale, du må kopiere frit og uden begrænsning.
  Materialerne er ofte mærket med ”kopimappe”, ”kopiark”, ”fri kopi”, ”til kopiering”, ”copysheet” eller lign.
 • Links
  de henvisninger til online materiale, som du deler med eleverne.
 • Eget materiale
  materiale, du har udarbejdet til din undervisning uden brug af andres materiale.
  Undtagelsen er, hvis materialet er udgivet.
 • Internt og fortroligt materiale
  elevplaner, eksamensplaner, skemaer, breve, udtalelser, evalueringer og lign.

 

Anvender din skole ikke Moodle eller Microsoft-løsninger?

Enkelte skoler anvender ikke Moodle eller platforme, som udbydes af Microsoft, og har andre metoder til indberetning, men overordnet set sker al indberetning digitalt og via lignende tjenester.

Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til administrationen på din skole, som kan hjælpe dig videre.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os for yderligere information på tlf. 35 44 14 93.