Menu

Sådan indberetter du

Alle landets social- og sundhedsuddannelser indberetter med mellemrum deres kopiering til os.

Størstedelen af uddannelserne anvender læringsplatformen Moodle, og fra og med sæsonen 2021/2022 har vi indledt et samarbejde med Praxis, der faciliterer Moodle.

Det betyder flg. for indberetningen af kopier:

  • Skolerne indberetter kopier ved at bestille et udtræk fra Praxis to gange i løbet af et skoleår.
  • Udtrækket fra Praxis er gratis, og Praxis videresender udtrækket til os.
  • Udtrækket indeholder kun de mapper og filer, der er delt med de studerende. Vi bruger udelukkende materialet til at identificere og registrere de rettighedshavere, hvis værker er kopieret.
  • Samarbejdet med Praxis sikrer, at skolens undervisere blot skal fortsætte deres arbejde som altid uden ekstraopgaver.

Anvender din skole ikke Moodle?

Enkelte skoler anvender ikke Moodle og har andre metoder til indberetning, men overordnet set sker al indberetning digitalt og via lignende tjenester.

Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til administrationen på din skole, som kan hjælpe dig videre.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os for yderligere information.