Menu

Hvilke materialer skal indberettes?

Du skal indberette, når du kopierer fra ophavsretligt beskyttet materiale – uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale, og uanset om materialet er dansk eller udenlandsk.

Ophavsretligt beskyttet materiale kan fx være:

 • Bøger 
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger.
 • Aviser
  Indberet både papirkopier og digitale kopier.
 • Tidsskrifter
  Indberet fotokopiering og print fra alle typer af tidsskrifter.
  Kopiering fra tidsskrifter, som universitetet har købt licens/abonnement til (Course Packs), skal ikke indberettes.
  Kopiering fra Open Access-platforme skal ikke indberettes.
 • Hjemmesider, pdf’er og andet materiale fra internettet
  Indberet kopiering fra offentlige og private hjemmesider, pdf’er, e-bøger, digitale læremidler, blogs og andet materiale fra internettet.
  Du skal ikke indberette links.
 • PowerPoints og andet materiale, du selv har udarbejdet eller sammensat
  Indberet kopiering af udgivne tekster, du bruger i dit eget undervisningsmateriale.
  Dvs. materiale, du selv har sammensat og/eller copypastet fra bøger, hjemmesider, aviser m.m. Husk kildeangivelse på alle de kopierede tekster.
 • Fotos, malerier, illustrationer og andre billedværker
  Indberet kopiering af billedværker i tekstsammenhæng.
  Kopiering af et isoleret foto, maleri eller lign. (uden ledsagende tekst) skal ikke indberettes. Summariske billedtekster regnes ikke som tekst.

 

Husk kilden

Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på hver enkelt kopi, du indberetter: forfatter, titel, udgiver, ISBN/ISSN og udgivelsesår. Er kopien et bidrag til fx en antologi eller en artikel i et tidsskrift, skal du både oplyse kilden på det kopierede bidrag og navnet på antologien/tidsskriftet.

Husk at oplyse, hvor mange sider du har kopieret og i hvor mange eksemplarer. Er materialet uploadet til intranet, så oplys gerne, hvor mange studerende der har haft adgang til materialet.