Menu

Hvilke materialer skal indberettes?

Du skal indberette, når du kopierer fra ophavsretligt beskyttet materiale – uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale, og uanset om materialet er dansk eller udenlandsk.

Ophavsretligt beskyttet materiale kan fx være:

 • Bøger
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger, både i papir- og digital form, såsom I- og E-bøger.
 • Aviser uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra både trykte aviser og netaviser – og både papirkopier og digitale kopier.
 • Aviser via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra alle typer af tidsskrifter.
 • Tidsskrifter via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
  Kopiering fra Open Access-platforme skal ikke indberettes.
 • Hjemmesider, pdf’er og andet online undervisningsmateriale uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra offentlige og private hjemmesider, pdf’er, blogs og andet materiale fra internettet.
 • Materiale, du har sammensat af andres tekster
  Indberet kopiering af udgivne tekster, du bruger i dit eget undervisningsmateriale. Dvs. undervisningsmateriale, du selv har sammensat/copypastet fra bøger, hjemmesider, aviser m.m. Husk kildeangivelse på alle de kopierede tekster.
 • De studerendes kopiering
  Indberet kopiering foretaget af studerende til brug i opgaver, til omdeling og til upload på institutionens intranet eller læringsplatform. Indberet materiale, der kopieres på opfordring af en underviser.

Husk kilden
Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på hver enkelt kopi, du indberetter: forfatter, titel, udgiver, ISBN/ISSN og udgivelsesår. Er kopien et bidrag til fx en antologi eller en artikel i et tidsskrift, skal du både oplyse kilden på det kopierede bidrag og navnet på antologien/tidsskriftet.

Husk at oplyse, hvor mange sider du har kopieret og i hvor mange eksemplarer. Er materialet uploadet til intranet, så oplys gerne, hvor mange studerende der har haft adgang til materialet.