Menu

Sådan kopierer du

Få et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger vores aftale for universiteter indeholder her på siden og download informationsmateriale nederst på siden.

Hovedreglerne for vores aftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere 20 % max. 50 sider pr. studerende pr. semester.

Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Er du i tvivl om, hvordan man beregner sideantallet for f.eks. en hjemmeside, antologi eller en tidskriftssamling, kan du finde hjælp i menuen til venstre.

Siderne, der kopieres, er pr. studerende pr. semester pr. materiale. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20 % max. 50 sider af f.eks. en bog inden for et semester.

 

Materialer og medier, du må kopiere fra

Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:

 • Bøger
 • Tidsskrifter
 • Internettet
 • Aviser
 • E-bøger
 • Blogs
 • Digtsamlinger
 • Sang- og nodehæfter
 • Du må gerne kopiere billeder, illustrationer mv., der indgår som en del af en tekst eller en node. Har I behov for at kopiere billeder, som ikke fremtræder i sammenhæng med tekster og noder, så skal I have en aftale med VISDA. Læs mere her.
 • … og meget mere.

Husk altid, at når du kopierer skal du angive kilden, dvs. titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår uanset, om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.

Vær opmærksom på:

 • Licenser og abonnementer :  Du må altid printe og fotokopiere fra de tidsskrifter og andre licensbaserede, digitale udgivelser, som universitetet har en aftale med. Digitalkopiering af disse må kun ske i overensstemmelse med den pågældende licens.
 • Materiale fra Open Acces-platforme: Tidsskrifter, som ligger i Open Acces, er ikke dækket af kopieringsaftalen, idet indholdet er udgivet til benyttelse med tilladelse fra rettighedshaverne. Kopiering af dette materiale må kun ske i overensstemmelse med den pågældende licens.

 

Hvem er dækket af aftalen?

Alle ansatte og studerende på universitetet er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her på siderne.

 

Nedlagt forbud

Hvis der i universitetets regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes her, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.

Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.