Menu

De studerendes kopiering

Aftalen dækker også de studerendes kopiering til undervisning.

Det gælder fx når studerende kopierer til opgaver, omdeler fotokopier og prints i undervisningen eller uploader digitale kopier til universitetets intranet.

Studerende skal følge de samme regler for kopiering, som gælder for universitetets ansatte, når de kopierer i forbindelse med undervisning.

Den vigtigste regel er, at de studerende altid må kopiere følgende fra et tekst- eller nodemateriale: 20 % max. 50 sider pr. studerende pr. halvår. Dog altid op til 4 sider uanset materialets samlede længde.

Læs mere i menupunkterne til venstre.