Vigtige huskeregler, når du kopierer

Begrænsningsreglerne er en vigtig del af din kopiaftale, fordi de definerer, hvor mange sider og procentdele af et materiale, du må kopiere. Aftalerne er skræddersyet til de enkelte uddannelsesområder for at sikre størst mulig fleksibilitet. Læs mere om reglerne her.

Når I har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, så er I godt dækket ind. I må kopiere fra alle materialer – både lærebøger, kompendier, romaner, internettekster og det endda på alle sprog. Og når vi siger kopiere, så mener vi altså ikke bare kun dem af papir. Aftalen dækker nemlig også, når du skanner, copy-paster og downloader.

Begrænsningsreglerne
Selvom der således ikke er begrænsning på, hvad du må kopiere, så er der dog begrænsning på, hvor meget du må kopiere. Det er fordi, at kopiaftalerne er lavet som et supplement til de klassesæt og bøger, som undervisningsinstitutionerne indkøbet hvert år.

Begrænsningsreglerne er tilpasset de forskellige typer undervisningsinstitutioner

Er du du fx lærer på grundskoleområdet eller underviser på et gymnasium, så må du kopiere efter vores 20/20-regel.

Underviser du på et universitet, så må du kopiere maks 20 %, højst 50 sider

Begrænsningsreglerne varierer, så de matcher den kopieringsadfærd og de behov, der er på de forskellige undervisningsinstitutioner. Det kan du læse mere om her, hvor du kan finde lige præcis din type undervisningsinstitution og den kopiaftale og de begrænsningsregler, som gælder for dig.

Her kan du også downloade plakater, som du kan hænge op i fx printerrummet eller dele med dine kolleger digitalt. 

Vær opmærksom på:
For alle uddannelsesinstitutioner gælder følgende regler, som er gode at have in mente:

  • Kopiér kun til lærere og elever på din skole
  • Del ikke dine kopier på www, @ og SoMe
  • Engangsmateriale: Materiale med blanke felter til udfyldning er ikke en del af vores aftale, og må derfor ikke kopieres.
  • Undervisningsmateriale via licensaftaler: Tjek altid materialets egne vilkår for digitalkopiering. Licensens formuleringer er de gældende.