Menu

Aftale og pris

Prisen afgøres af jeres aftalekombination.

Se jeres aftale her

Læs og download aftalen for sogne og kirker her.

Aftalekombinationer
Sogne og kirker bestemmer selv deres aftalekombination og hvilken brugergruppe, der skal have mulighed for at kopiere. Nedenfor kan I se priser på de forskellige aftalevalg, som kan kombineres alt efter behov.
Aftalens pris fastsættes på baggrund af antal brugere i de respektive aftalekombinationer. Vores aftaler med sogne og kirker indgås altid med ikrafttrædelse fra d. 1. januar.

Priser pr. 1. januar 2024:

  • BASIS afregnes med 0,97 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet pr. år/pr. medlem pr. år.
  • TILVALG 1 afregnes med 2,83 kr. pr. konfirmand og minikonfirmand pr. år.
  • TILVALG 2a afregnes med 35,88 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.
  • TILVALG 2b afregnes med 64,36 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål til aftalekombinationerne og priserne, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82