Menu

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en aftale indeholder.

En aftale med Tekst & Node giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materialer fra både bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

Vi har forskellige aftaletyper, som giver mulighed for, at I kan:

 • Bruge tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
 • Fotokopiere aviser, bøger, noder, artikler osv.
 • Printe indhold fra internettet – hjemmesider er beskyttet af ophavsret ligesom bøger og aviser.
 • Lagre og uploadede materiale, som I har downloadet, copy-pastet og skannet, internt på sognets/kirkens drev eller intranet beskyttet af password.

Med den særlige BASIS i jeres aftale har I desuden mulighed for at:

 • Sende downloadet, copy-pastet og skannet materiale via e-mail til menighedsråd og medarbejdere samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere (aviser undtaget).

I sammensætter selv jeres aftalekombination

Alle kirker og sogne har muligheden for selv at sammensætte deres aftale, så den matcher de brugergrupper, der er relevante. I kan vælge mellem BASIS, TILVALG 1, TILVALG 2a og TILVALG 2b, og I kan kombinere dem, som I vil.

 • BASIS dækker kopiering til medarbejdere og menighedsråd, herunder organistens hverv. Den dækker også kopiering til kirkegængere i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt til deltagere ved arrangementer som f.eks. studiekredse, foredrag, babysalmesang og søndagsskole.
  • TILVALG 1 dækker kopiering til konfirmander og minikonfirmander.
  • TILVALG 2a dækker kopiering til kirkekor og børnekor til forberedelse og prøver.
  • TILVALG 2b dækker kopiering til kirkekor og børnekor til forberedelse og prøver samt deltagelse i gudstjenester. (Kopiering til koncerter og lign. udover gudstjenester er ikke omfattet af aftalen.)

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

 • I må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet.
 • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
 • Der kan kun kopieres til den brugergruppe, som I har valgt at dække med jeres aftalekombination.
 • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
 • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider, i kirkeblade eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
 • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.

Læs mere om aftalens rammer for kopiering og materialebrug her.

 

Vær opmærksom på…

Nogle værker må ikke kopieres, selvom du har en kopiaftale. Rettighedshaverne har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker til intern brug.

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.

 

Tilslutning til aftale
Er I interesseret i at indgå en aftale, eller har I spørgsmål til aftalekombinationerne, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82