Menu

Streaming af aktiviteter i Folkekirken

Mange kirker har i disse dage udvist interesse for at streame deres aktiviteter som et tilbud til alle de borgere, som ikke kan besøge kirkerne fysisk. Streaming af aktiviteter i kirken falder ind under to forskellige områder, som I kan læse mere om her.

Gudstjenester

Ønsker I at livestreame en gudstjeneste, så er der forskel på, om I streamer med eller uden sangtekster:

  • Gudstjenester – uden sangtekster
    Hvis I livestreamer gudstjenester, hvor I ikke bruger sangtekster, så vil der ikke være anvendelse af rettigheder, som falder ind under Copydan Tekst & Nodes område.
  • Gudstjenester – med sangtekster
    Viser I sangtekster, når I livestreamer gudstjenester, så kan det ske på baggrund af jeres aftale med Copydan Tekst & Node. Livestreamingen må ikke foregå via Facebook, YouTube eller andre sociale medier, og I må ikke gemme en kopi af gudstjenesten på hjemmesiden efterfølgende. Ønsker I at gemme gudstjenesten og gøre den tilgængelig on demand på kirkens hjemmeside eller andet, så gælder bestemmelserne som ved koncerter – nemlig, at der dels skal laves en aftale med KODA, og at der dels skal sikres accept for kopiering af sangtekster fra rettighedshaverne. Det sker ved at rette direkte henvendelse til de komponister og tekstforfattere, der står bag materialet.

Koncerter

Ønsker I at livestreame en koncert fra kirken, så gælder der nogle andre regler end for gudstjenester:

  • Offentlig fremførelse af musikken kræver, at I har en aftale med KODA. Læs mere her.
  • Kopiering og visning af sangtekster i forbindelse med offentlige arrangementer kræver en særskilt aftale, som vi også tilbyder. Læs mere her.