Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Kommuner

Alle danske kommuner har tilsluttet sig rammeaftalen om brug af ophavsretsligt beskyttet materialer, som er indgået med kommunernes landsforening.

Medarbejdere hos danske kommuner har ofte brug for at kunne kopiere andres tekster og noder i forbindelse med deres arbejde. Kopiering af andres materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Derfor har alle kommuner indgået en rammeaftale med Copydan Tekst & Node, som sikrer, at tilladelsen og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

Aftalen dækker brug og kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale til intern administrativ brug og til intern undervisning på rådhuse og i forvaltninger, på biblioteker, i daginstitutioner, i ældreforsorgen og i SFO’er og fritidsklubber.

Der gælder særlige aftaler for bibliotekernes brug ud over den til intern administrativ brug. Læs mere om aftalerne her.

 

Eksterne kurser?

Hvis I afholder kurser for ikke-ansatte i kommunerne, så er denne brug ikke inkluderet i rammeaftalen med danske kommuner. Men vi har også en aftale, som kan dække kopiering her. Læs mere om hvad vi tilbyder kursusudbydere her.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.