Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Aftale og pris

Priser pr. 1. januar 2024:

Prisen for en aftale om kopiering og tilgængeliggørelse af sangtekster ved offentlige arrangementer er pr. arrangement fastsat til 0,922 kr. pr. deltager pr. dag.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 2. kvartal i det pågældende år i forhold til 2. kvartal i året før.

 

Se aftalen her

Se et eksempel på en standardaftale til offentlige arrangementer her.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.