Menu

Vidste du:

Vi fordeler vederlag direkte til hver enkelt rettighedshaver

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en aftale til offentlige arrangementer indeholder.

En aftale med Tekst & Node giver adgang til, at I som arrangører af koncerter eller andre lignende kulturelle og offentlige arrangementer i Danmark kan anvende kopierede sangtekster til deltagerne.

  • Aftalen omfatter udelukkende materiale udgivet af rettighedshavere hjemmehørende i Danmark eller danske rettighedshavere bosiddende i udlandet. Oversatte sangtekster er heller ikke omfattet.

Hvordan kan kopierne deles og fremvises

Som arrangør får I mulighed for at kopiere og fremvise sangtekster til deltagerne samt kopiere både noder og sangtekster til kor, sangere og orkester.

Til deltagere, som er fysisk til stede, kan I omdele papirkopier. Derudover har I også mulighed for at vise sangteksterne for de tilstedeværende på en storskærm eller lignende.

Ved deltagere som tilgår jeres arrangement online – f.eks. gennem en hjemmeside eller lignende – kan I vise og tilgængeliggøre sangteksten online, såfremt det sker samtidig med fremførelsen af sangen.

Sangteksterne må ikke tilgængeliggøres eller stilles til rådighed on-demand efter arrangementets afslutning.

 

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering og fremvisning til offentlige arrangementer. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres sangtekster og noder. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet. Fra ethvert materiale må I dog kopiere 4 sider.
  • Aftalen gælder ikke offentlig fremførelse af musikken, denne brug skal klareres gennem KODA.
  • Aftalen dækker ikke arrangementer i partipolitiske øjemed, eller arrangementer med et reklamemæssigt formål eller lignende.
  • Noder må ikke kopieres, omdeles eller på anden måde vises til arrangementets deltagere – kopiering af noder er kun til brug for arrangementets kor, sangere eller orkester.

Spørgsmål?

Har I spørgsmål til aftalens muligheder og begrænsninger, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering