Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en aftale til offentlige arrangementer indeholder.

En aftale med Tekst & Node giver adgang til, at I som arrangører af koncerter eller andre lignende kulturelle og offentlige arrangementer i Danmark kan anvende kopierede sangtekster til deltagerne.

  • Aftalen omfatter udelukkende materiale udgivet af rettighedshavere hjemmehørende i Danmark eller danske rettighedshavere bosiddende i udlandet. 
  • Aftalen omfatter ikke oversatte sangtekster, hvis der er ophavsret på det oprindelige værk.

Hvordan kan kopierne deles og fremvises

Som arrangør får I mulighed for at kopiere og fremvise sangtekster til deltagerne samt kopiere både noder og sangtekster til kor, sangere og orkester.

Til deltagere, som er fysisk til stede, kan I omdele papirkopier. Derudover har I også mulighed for at vise sangteksterne for de tilstedeværende på en storskærm eller lignende.

Ved deltagere som tilgår jeres arrangement online – f.eks. gennem en hjemmeside eller lignende – kan I vise og tilgængeliggøre sangteksten online, såfremt det sker samtidig med fremførelsen af sangen.

Al kopiering skal ske til brug for et konkret arrangement, og sangteksterne må derfor ikke tilgængeliggøres eller stilles til rådighed on-demand efter arrangementets afslutning.

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering og fremvisning til offentlige arrangementer.

Hensigten med aftalen er at give mulighed for fællessang ved udlevering af sangtekster til brug for deltagere ved konkrete arrangementer, og der er ikke mulighed for, at arrangøren kan lave en kopi af en lang række sangtekster, som ikke bruges ved selve arrangementet, og hvor den samlede kopi kan sidestilles med en sangbog.

Aftalen indeholder en række rammer for brugen af andres sangtekster og noder. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet. Fra ethvert materiale må I dog kopiere 4 sider.
  • Aftalen gælder ikke offentlig fremførelse af musikken, denne brug skal klareres gennem KODA.
  • Aftalen dækker ikke arrangementer i partipolitiske øjemed, eller arrangementer med et reklamemæssigt formål eller lignende.
  • Noder må ikke kopieres, omdeles eller på anden måde vises til arrangementets deltagere – kopiering af noder er kun til brug for arrangementets kor, sangere eller orkester.

 

Vær opmærksom på…

Nogle værker må ikke kopieres, selvom du har en kopiaftale. Rettighedshaverne har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker i forbindelse med vores arrangementsaftale.

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.

Spørgsmål?

Har I spørgsmål til aftalens muligheder og begrænsninger, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.