Menu

Staten

Størstedelen af ministerier, styrelser og udvalg har brug for en arbejdspladslicens for at sikre lovlig kopiering af andres materiale.

Medarbejdere i staten vil ofte have brug for at kunne kopiere andres tekster i forbindelse med deres arbejde. Kopiering af andres udgivne tekster kræver altid en tilladelse fra rettighedshaverne bag. Men hvis I som en del af et ministerie, en styrelse eller et udvalg har indgået aftale om en arbejdspladslicens med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at tilladelse og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

Her kan I læse mere om vores vilkår, og hvilke muligheder I har med en arbejdspladslicens.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektleder Camilla Glad eller aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Camilla Glad

Projektleder / Tlf. 35 44 14 61

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82