Menu

Det kan I med en arbejdspladslicens

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en arbejdspladslicens indeholder.

Tekst & Nodes arbejdspladslicens giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materiale fra både bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

En arbejdspladslicens dækker blandt andet:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, artikler, noder osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret ligesom bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • Deling af downloadet, copy-pastet og skannet materiale via mail internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.
  • Mulighed for at bestille faglitteratur hos Det Administrative Bibliotek og få det leveret digitalt.

Der er kun få begrænsninger

Med en arbejdspladslicens er der meget brede muligheder for kopiering af tekstmateriale. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 %, dog max. 20 sider, fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.

Download en guide til kopiering her 

 

Særligt ved digital kopiering
Benytter I jer af digitale kopier, skal I være opmærksomme på, at værker, der findes her, ikke må digitalkopieres. Denne undtagelse skyldes, at ophavsretsloven giver mulighed for at nedlægge forbud.

Pt. Har ingen dog nedlagt forbud.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål omkring muligheder og begrænsninger med en arbejdspladslicens, er I velkomne til at kontakte projektleder Camilla Glad eller aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Camilla Glad

Projektleder / Tlf. 35 44 14 61

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82