Vidste du:

Vores kunder er uddannelser samt private og offentlige virksomheder

Statslige biblioteker

Statslige biblioteker har to typer af kopieringsaftale - hhv. bogomslag og digital brug af artikler.

Aftale om bogomslag

Aftalen om bogomslag for statslige biblioteker og forskningsbiblioteker har vi forhandlet med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) i samarbejde med VISDA. Læs aftalen her.

Langt de fleste forlag samarbejder med Copydan Tekst & Node om aftalen vedrørende visning af bogforsider på hjemmesider. Her kan du finde de forlag, der har givet tilladelse til brug af bogomslag: Fuldmagt fra forlag

 

Aftale om digital brug af artikler

De statslige biblioteker har desuden mulighed for skanning og digital videresendelse af videnskabelige artikler til andre biblioteker eller slutbrugere. Aftalen omfatter ca. 50.000 titler. Man kan rekvirere en liste over artiklerne ved at henvende sig til: forbiblioteker@kb.dk

Copydan Tekst & Node har indgået en rammeaftale med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) om digital brug af artikler.

Se aftalen om digital dokumentlevering her.
Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her.

Det er kun de biblioteker, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, som må skanne og lagre artikler. Andre biblioteker må dog, f.eks. som del af fjernlånssamarbejdet, videreformidle artikler, som er skannet under ordningen.

Læs mere om digital brug af artikler på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

Kopiering til intern administrativ brug

Har I brug for en kopieringsaftale, der dækker jeres kopiering til administrativ intern brug på bibliotekerne, så kan I læse nærmere om vores aftalemuligheder for statslige medarbejdere her.

 

Spørgsmål?

Har I spørgsmål, så kontakt vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

 

 

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82