"Har I brug for en aftale, der dækker jeres kopiering til intern administrativ brug? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 35 44 14 82"

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Statslige biblioteker

Aftale om digital brug af artikler

Copydan Tekst & Node har indgået en rammeaftale med Biblioteksstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) om digital brug af artikler.

De statslige biblioteker har mulighed for skanning og digital videresendelse af videnskabelige artikler til andre biblioteker eller slutbrugere. Aftalen omfatter ca. 50.000 titler. Man kan rekvirere en liste over artiklerne ved at henvende sig til: forbiblioteker@kb.dk

Se aftalen om digital dokumentlevering her.

Det er kun de biblioteker, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, som må skanne og lagre artikler. Andre biblioteker må dog, f.eks. som del af fjernlånssamarbejdet, videreformidle artikler, som er skannet under ordningen.

Vær opmærksom på: Nogle værker må ikke kopieres, da rettighedshaverne har mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker i forbindelse med aftalen.   

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.

Aftale om digital artikelservice med Det Kgl. Bibliotek

Med aftalen har Det Kgl. Bibliotek mulighed for skanning og digital videresendelse af videnskabelige tidsskrifter, trykte udgivne tidsskrifter og magasiner, som sker på bestilling fra andre biblioteker eller slutbrugere. Dette inden for en begrænsningsramme på 20 % max. 50 sider af hver udgivelse. Aftalen omfatter ikke artikler fra aviser, ugeaviser, samleværker eller uddrag af bøger.

Læs mere om digital brug af artikler på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside

Vær opmærksom på: Nogle værker må ikke kopieres, da rettighedshaverne har mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker i forbindelse med aftalen.   

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.

Aftale om digital adgang til værker via Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen (SCA)

Aftalen med Det Kgl. Bibliotek giver statslige institutioner hurtig digital adgang til værker via Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen (SCA)

Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen (SCA) servicerer de statslige institutioner med opslagsværker, artikler og andre materialer fx lovforarbejder, som der er brug for, når der fx skal researches til et ministersvar eller kommenteres på et lovforslag. Aftalen gør det muligt for biblioteket at sende digitale kopier direkte til brugerne.

Aftalens vilkår gælder kun for statslige institutioner, som allerede har en kopiaftale med Tekst & Node.

Læs mere her

 

Spørgsmål?

Har I spørgsmål, så kontakt vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482.