Menu

Er du i tvivl om, hvordan du må kopiere med en arbejdspladslicens? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Advokat-virksomhed

Størstedelen af landets advokatvirksomheder har brug for en aftale om arbejdspladslicens.

Medarbejdere i landets advokatvirksomheder kan ofte få brug for at kunne kopiere andres tekstmateriale i forbindelse med arbejdet. Kopiering af andres udgivne materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men hvis advokatvirksomheden har indgået aftale om arbejdspladslicens med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at tilladelsen og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

Tekst & Nodes arbejdspladslicens giver adgang til, at medarbejdere i virksomheden kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere fra både hjemmesider, bøger, rapporter, tidsskrifter m.m.

 

En arbejdspladslicens giver mulighed for:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, artikler, noder osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • E-mailkorrespondance som indeholder downloadet, copy-pastet og skannet materiale (aviser undtaget). E-mails kan primært sendes internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.

 

Der er kun få begrænsninger

Med en arbejdspladslicens er der meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 %, dog max. 20 sider, fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
  • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.

Læs om aftalen om arbejdspladslicens og dens rammer for kopiering og materialebrug her.

 

Særligt ved digital kopiering
Benytter I jer af digitale kopier, skal I være opmærksomme på, at værker, der findes her, ikke må digitalkopieres. Denne undtagelse skyldes, at ophavsretsloven giver mulighed for at nedlægge forbud.

Pt. har ingen dog nedlagt forbud.