Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node har eksisteret siden 1980

Aftale og pris

Jeres pris er baseret på undersøgelser blandt farmaceutiske virksomheder og afregnes én gang årligt.

Ingen brancher er ens, og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en kopiaftale variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

 

Jeres regnestykke

Farmaceutiske virksomheder har generelt et stort behov for brug af materiale i forbindelse med forskning og udvikling, og har i bred udstrækning allerede dækket en del af behovet gennem licensaftaler og abonnementer, der giver adgang til fagrelevant materiale.

Prisen pr. 1. januar 2023 er 71,83 kr. pr. medarbejder.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Hvis I ønsker det, har vi også mulighed for at lave en undersøgelse af forbruget i jeres virksomhed og herefter udregne prisen på baggrund af netop jeres forbrug.

Betaling pr. medarbejder

Prisen for en aftale beregnes pr. medarbejder pr. år. Hvert år bliver vores kunder derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter de faktureres. Man betaler for kontormedarbejdere og administrative medarbejdere, men ikke for produktions-, rengørings- og kantinepersonale.

 

Baggrunden for prisen

Prisen på vores aftale bygger på resultater af undersøgelser hos en række af landets farmaceutiske virksomheder, og undersøgelsens resultater viste, at en del af materialet allerede var klareret. Aftalens pris afspejler således det reelle forbrug af ikke allerede klareret materiale.

Se et eks. på en standardaftale til farmaceutiske virksomheder her.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til pris eller aftalen, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen for at høre mere.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82