Er du i tvivl om, hvordan du må kopiere med en arbejdspladslicens? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Arbejdspladslicens og pris

Jeres pris er baseret på undersøgelser blandt farmaceutiske virksomheder og afregnes én gang årligt.

Ingen brancher er ens, og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en aftale om arbejdspladslicens variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

 

Jeres regnestykke

Farmaceutiske virksomheder har generelt et stort behov for brug af materiale i forbindelse med forskning og udvikling, og har i bred udstrækning allerede dækket en del af behovet gennem licensaftaler og abonnementer, der giver adgang til fagrelevant materiale.

Prisen pr. 1. januar 2024 er 74,44 kr. pr. medarbejder.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Hvis I ønsker det, har vi også mulighed for at lave en undersøgelse af forbruget i jeres virksomhed og herefter udregne prisen på baggrund af netop jeres forbrug.

Betaling pr. medarbejder

Prisen for en arbejdspladslicens beregnes pr. medarbejder pr. år. Hvert år bliver vores kunder derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter de faktureres. Man betaler for kontormedarbejdere og administrative medarbejdere, men ikke for produktions-, rengørings- og kantinepersonale.

 

Baggrunden for prisen

Prisen på vores aftale om arbejdspladslicens bygger på resultater af undersøgelser hos en række af landets farmaceutiske virksomheder, og undersøgelsens resultater viste, at en del af materialet allerede var klareret. Prisen afspejler således det reelle forbrug af ikke allerede klareret materiale.

 

Se aftalen her

Se et eks. på en aftale om arbejdspladslicens til farmaceutiske virksomheder her.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til pris eller arbejdspladslicens, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen for at høre mere.