Menu

Er du i tvivl om, hvordan du må kopiere med en arbejdspladslicens? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Forlag

Størstedelen af landets forlag har brug for en aftale om arbejdspladslicens.

Medarbejdere hos et forlag kan ofte få brug for at kunne kopiere andres tekster og noder i forbindelse med arbejdet. Kopiering af andres udgivne materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men hvis forlaget har indgået en aftale omarbejdspladslicens med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at tilladelsen og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

Tekst & Nodes arbejdspladslicens giver adgang til, at medarbejdere i virksomheden kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere fra både hjemmesider, bøger, rapporter, tidsskrifter, sangtekster, noder m.m.

 

En arbejdspladslicens giver mulighed for:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, artikler, noder osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • E-mailkorrespondance som indeholder downloadet, copy-pastet og skannet materiale (aviser undtaget). E-mails kan primært sendes internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.

 

Der er kun få begrænsninger

Med en arbejdspladslicens er der meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 %, dog max. 20 sider, fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
  • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.

Læs om aftalen om arbejdspladslicens og dens rammer for kopiering og materialebrug her.

 

Vær opmærksom på…

Nogle værker må ikke kopieres, selvom du har en arbejdspladslicens. Rettighedshaverne har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker til erhvervsmæssig sammenhæng.

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.