Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

Aftale og pris

Læs mere her om, hvilke muligheder og begrænsninger aftalen indeholder.

Ingen brancher er ens, og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en kopiaftale variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

Jeres regnestykke

Prisen på aftalen for forlag er baseret på en undersøgelse hos en række af landets forlag. Undersøgelsen er lavet i samråd med Danske Forlag og BFU.

Prisen pr. 1. januar 2022 er 218,74 kr. pr. medarbejder.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Prisen for en aftale beregnes pr. medarbejder pr. år. Hvert år bliver vores kunder derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter de faktureres.

Se et eks. på en standardaftale til forlag her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til prisen eller aftalen, så er du velkommen til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82