Menu

Vidste du:

Vores kunder er uddannelser samt private og offentlige virksomheder

Aftale og pris

Læs mere her om, hvilke muligheder og begrænsninger aftalen indeholder.

Ingen brancher er ens, og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en kopiaftale variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

Jeres regnestykke

Prisen på aftalen til forsikrings- og pensionsselskaber er baseret på en undersøgelse hos en række af landets forsikrings- og pensionsselskaber. Undersøgelsen blev gennemført og forhandlet med Forsikring & Pension.

Prisen pr. 1. januar 2023 er 105,79 kr. pr. medarbejder.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Prisen for en aftale beregnes pr. medarbejder pr. år. Hvert år bliver vores kunder derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter de faktureres.

Se et eks. på en standardaftale til forsikrings- og pensionsselskaber her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til prisen eller aftalen, så er du velkommen til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82