Menu

Vidste du:

Vi fordeler vederlag direkte til hver enkelt rettighedshaver

Aftale og pris

Prisen afgøres af jeres aftalekombination - vi har aftaler til både intern og offentlig brug.

Priser pr. 1. januar 2023:

Kor og orkestre har mulighed for at indgå to typer aftaler. En aftale om kopiering af sangtekster og noder til intern brug og en aftale om kopiering af sangtekster og noder til offentlig brug.

Prisen for en aftale til intern brug er 38,11 kr. pr. medlem pr. år.

Prisen for en aftale til offentlig brug er 29,85 kr. pr. medlem pr. år.

 

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 2. kvartal i det pågældende år i forhold til 2. kvartal i året før.

 

Se et eksempel på en standardaftale for kor og orkester til intern brug her

Se et eksempel på en standardaftale for kor og orkester til offentlig brug her

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål til aftaletyperne og priserne, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82