Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger vores aftaler til kor og orkester indeholder.

Hvis I indgår kopiaftaler med Tekst & Node, får jeres kor eller orkester nem og fleksibel adgang til at anvende kopierede sangtekster og noder til medlemmerne.

Vi har to typer aftaler til kor og orkestre

Begge aftaler dækker udelukkende kopiering til korets eller orkestrets medlemmer, men anvendes til hhv. intern brug ved prøver og til offentlig brug ved koncerter og andre lignende kulturelle arrangementer.

Aftalen til offentlig brug omfatter kun kopiering af sangtekster og noder udgivet af rettighedshavere hjemmehørende i Danmark eller danske rettighedshavere bosiddende i udlandet. Aftalen til intern brug dækker både dansk og udenlandsk materiale.

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering i forbindelse med kor- og orkesteraktiviteter. Man kan kopiere både analogt og digitalt med vores aftaler – dvs. omdele fysiske kopier samt fremvise på skærm for medlemmerne eller lagre på et intranet eller lignende og give password-beskyttet adgang til materialet for medlemmerne på den vis.

Det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres sangtekster og noder.

De vigtigste begrænsninger er:

  • I må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet. Fra ethvert materiale må I dog kopiere 4 sider.
  • Aftalen til offentlig brug gælder ikke offentlig fremførelse af musikken, denne fremførelse skal klareres gennem KODA.
  • Aftalerne dækker kun kopiering af sangtekster og noder til medlemmer i koret eller orkestret. Materiale må ikke kopieres, omdeles eller på anden måde vises til eksterne såsom publikum ved koncerter  og andre lignende kulturelle arrangementer. Ønskes dette, kan man indgå en aftale om kopiering til offentlige arrangementer.

Spørgsmål?

Har I spørgsmål til aftalernes muligheder og begrænsninger, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.