Menu

Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden

Aftale og pris

Jeres pris afregnes pr. kursist en gang årligt.

Prisen for en aftale med Copydan Tekst & Node bliver udregnet på baggrund af den mængde materiale, som I bruger pr. kursist pr. år.

 

Prisen afregnes pr. antal kursister

Vi vil årligt bede jer indberette det antal kursister, I har haft det forgangne år. Dette antal ligger til grund for årets fakturering.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

Se et eksempel på standardaftale for kursusudbydere her.

Vær opmærksom på, at aftalens §4 kan variere ift. mængden af et værk, der kan kopieres.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til pris eller aftalen, så kontakt gerne vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent

Tlf. 35 44 14 82

Ansvarsområde:

Aftaleindgåelser, Kundekontakt, Fakturering