Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Aftale og pris

Jeres pris afregnes pr. kursist en gang årligt.

Prisen for en aftale med Copydan Tekst & Node bliver udregnet på baggrund af den mængde materiale, som I bruger pr. kursist pr. år.

 

Prisen afregnes pr. antal kursister

Vi vil årligt bede jer indberette det antal kursister, I har haft det forgangne år. Dette antal ligger til grund for årets fakturering.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

 

Se aftalen her

Se et eksempel på standardaftale for kursusudbydere her.
Vær opmærksom på, at aftalens §4 kan variere ift. mængden af et værk, der kan kopieres.

 

Tillæg til kopiaftalen – digitalkopiering af aviser

Pr. juni 2022 er der kommet et tillæg til kopiaftalen, som udvider omfanget af materialetyper til også at omfatte digitalkopiering af aviser.

Læs tillægget her

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til pris eller aftalen, så kontakt gerne vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.