Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Det kan I med en aftale

Læs mere om, hvilke muligheder og begrænsninger en aftale indeholder

En aftale med Tekst & Node giver adgang til, at medarbejdere kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materialer fra både bøger, aviser, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

En aftale med os dækker:

  • Brug af al slags tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint, på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering og digitalkopiering af eksempelvis aviser, bøger, noder, artikler osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.

 

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • Der må altid højst kopieres den mængde af et værk, som er beskrevet i jeres aftale under §4.
  • For et tidsskrift beregnes antallet af sider, dog ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
  • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.