Menu

Sådan rapporterer I

En gang om året beder vi alle kursusudbydere med en kopiaftale om at fortælle os, hvad I kopierer. Denne rapportering er ingen kontrol og har ikke betydning for prisen. Men oplysningerne er vigtige for at kunne sende pengene fra kopiaftalen videre til de forfattere, udgivere mv. som I kopierer. I kan læse mere her om hvad, hvordan og hvorfor I skal rapportere.

Rapportering: Overblik over kopierne en gang årligt

Hvert efterår kontakter vi jer for at få jeres hjælp til at give os et overblik over, hvad I har kopieret. Vi vil gerne vide, hvad I har kopieret, printet, copy-pastet, delt, downloadet eller e-mailet af ophavsretligt beskyttet materiale i forbindelse med jeres kurser.

Svarfristen for rapportering er årets udgang.

 

Sådan indsender I

I vælger selv, om I vil indsende pensumlister over det anvendte materiale (inkl. side- og eksemplartal), eller om I hellere vil indsende en ekstra fysisk kopi af det anvendte materiale (inkl. eksemplarantal). Vi sender jer naturligvis gerne returkuverter, hvis I har brug for dette.

I kan indsende materialet samlet til Copydan Tekst & Node

 • pr. mail lika@tekstognode.dk

 • pr. brev til: Copydan Tekst & Node, Bryggervangen 8, 2. sal, 2100 København Ø – Att.: LIKA.

Denne type materiale skal I rapportere

I skal kun rapportere kopier af tekster og noder, som er ophavsretligt beskyttet. Det kan fx være tekst fra bøger, tidsskrifter, avisartikler eller indhold fra internettet. Det er med andre ord materiale, der er udgivet, og hvor en rettighedshaver har krav på kompensation for brugen af materialet.

I skal rapportere, når I fx:

 • Fotokopierer og printer uddrag fra bøger, tidsskrifter, aviser, hjemmesider, portaler mv.
  Hvis I har en licens/et abonnement på en portal/et læringsmiddel, så vil det fremgå af den aftale, der er indgået, i hvilket omfang I må kopiere/printe materialet. Der kan dog også fx stå, at materialet kun må kopieres/printes, hvis I har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, og så skal det rapporteres til os.
 • Skanner, downloader eller copy-paster materiale fra aviser, hjemmesider, e-bøger, portaler mv.
 • Deler eller uploader beskyttet materiale via e-mail, på et password-beskyttet intranet eller andre interne drev.
 • Fremviser materiale i PowerPoint-præsentationer eller på interaktive tavler – dog kun hvis der i materialet indgår fx grafer, tekst, illustrationer mv., som andre end jer har ophavsret på.

I skal ikke rapportere det, når I fx kopierer tekster som:

 • Selvfremstillet materiale, fx underviserens egne noter – herunder PowerPoints, der alene indeholder selvfremstillet tekst.
 • Breve, e-mails, mødereferater mv.
 • Lovstof samt diverse offentlige formularer.
 • Hjemmesider mv., hvoraf det fremgår, at materialet er frit tilgængeligt.

Hvis I er det mindste i tvivl, om I skal rapportere noget specifikt materiale, så send det endelig blot ind. Materialet bliver sorteret i forbindelse med registreringen.

 

Rapporteringen betyder noget

Rapportering er en meget vigtig del af jeres aftale, fordi det fortæller os, hvilke forfattere og udgivere, der skal have de penge, I betaler for jeres kopiaftale. Kun ved at vi får at vide, hvad I rent faktisk kopierer, kan vi fordele pengene til de rette modtagere. Vi er derfor helt afhængige af jeres rapportering.

 

Det er ikke en kontrol

Rapporteringen er ikke en kontrol. Vi bruger det ikke til at beregne prisen på jeres aftale. Vi bruger udelukkende jeres oplysninger til at identificere, hvilke rettighedshavere vi skal sende pengene videre til.

 

Kan vi hjælpe?

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:

Line Karner

Researcher, Bibliotekar / Tlf. 35 44 14 80