Menu

Vores arbejde

Copydan Tekst & Node indgår aftaler om kopiering og fordeler midlerne derfra til rettighedshaverne. Vi giver adgang til, at uddannelsesinstitutioner og offentlige og private virksomheder kan anvende andres tekst- og nodemateriale i forbindelse med kopiering og tilgængeliggørelse.

Vi er en privat virksomhed, der er etableret og ejet af rettighedshavere på tekstområdet. Vi er non profit.

Vores formål er at indgå aftaler, som giver mulighed for fleksibel og lovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale – det er f.eks. bøger, tidsskrifter, noder, hjemmesider, dramatiske værker, blogs og meget mere.

De penge, som vores kunder betaler for en aftale, bliver fordelt videre til de rettighedshavere, hvis materiale kopieres.

På uddannelsesområdet samt sogneområdet fordeler vi vederlag individuelt til rettighedshaverne.

Det sker på baggrund af undersøgelser af vores kunders aktuelle kopiering, som registreres i vores database, hvor vi har oversigter over værker, udgivere, forfattere, illustratorer m.fl.

 

Hvem er vores kunder og samarbejdspartnere

Vores kunder er skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder samt offentlige institutioner og instanser.
Vores aftaler giver dem mulighed for lovlig kopiering. Det gør undervisningen og arbejdsdagen mere fleksibel og smidig, idet man kan vise, omdele og digitalt dele kopier med elever, studerende og kollegaer.

Vores kunder er også biblioteker, forlag, foreninger m.fl.
Vi klarerer rettigheder for dem i forbindelse med projekter, hvor de vil stille en større mængde tekster eller noder til rådighed for offentligheden. Vi får f.eks. mange henvendelser om digitaliseringsprojekter, hvor bagkataloger og tidsskrifter skal være tilgængelige online.

Derudover samarbejder vi med andre lande omkring fordeling af vederlag for kopiering af tekstmateriale på tværs af landegrænser. Vi har gensidighedsaftaler med en lang række udenlandske søsterorganisationer, som kommer rettighedshavere til gode, når danske værker kopieres i udlandet og omvendt.

 

Det juridiske grundlag

De aftaler, som Copydan Tekst & Node laver, er alle baseret på særlige bestemmelser i ophavsretsloven. Vi er godkendt som forvaltningsorganisation af Kulturministeriet og arbejder inden for lovgivningsmæssige rammer.

Via vores medlemsorganisationer repræsenterer vi en væsentlig del af ophavsmændene inden for tekst- og nodeområdet. Vi er som de eneste i Danmark godkendt til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår på tekst- og nodeområdet for både autorer/forfattere og udgivere.

Se Kulturministeriets godkendelser her

 

Aftalelicens er en måde at forvalte ophavsrettigheder på, der sikrer en fleksibel brugeradgang til kopiering samt kompensation til rettighedshaverne for brug af deres materiale.

På baggrund af aftalelicensen kan vi tilbyde en samlet aftale, der dækker kopiering af alle rettighedshaveres værker.

Vores juridiske grundlag for at indgå aftaler fremgår af ophavsretsloven, ligesom vores virksomhed er reguleret af lov om forvaltning af ophavsret.

Læs ophavsretsloven her

 

Yderligere information

I menuen øverst til venstre kan man finde mere information om, hvad vi laver, hvordan vi fordeler vederlag, og hvilke projekter vi klarerer rettigheder for.

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 02 / kontakt@tekstognode.dk.