Vidste du:

Copydan Tekst & Nodes aftaler sikrer lovlig kopiering

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskere kan digitalisere Albertslund-samlingen.

Copydan Tekst & Node har indgået aftale med Danske Slægtsforskere om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden.

Aftalen giver Danske Slægtsforskere mulighed for at digitalisere Slægtsforskernes Bibliotek (Albertslund-samlingen) og gøre samlingen tilgængelig på Danske

Slægtsforskeres hjemmeside. Aftalen omfatter alene værker, der er udgivet til og med 1989.

Besøg deres hjemmeside her

Læs Kulturministeriets godkendelse her

 

Nedlagte forbud

Der er nedlagt forbud mod eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Vendsyssel Årbog i aftalen med Danske Slægtsforskere.

Der er nedlagt forbud mod eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Fynske Årbøger/Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter/Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund i aftalen med Danske Slægtsforskere.