Vidste du:

Vi er godkendt af kulturministeriet til at indgå aftaler om kopiering

Det Kgl. Bibliotek – Kunstbibliotek

Gå på online opdagelse i Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek

Copydan Tekst & Node har indgået en aftale med Det Kgl. Bibliotek om digitalisering af værker fra Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek.

Aftalen muliggør digital eksemplarfremstilling, lagring og tilgængeliggørelse for almenheden (tilrådighedsstillelse on demand) af historisk materiale fra perioden 1880-1950 i form af bøger, tidsskrifter og udstillings- og auktionskataloger, som indgår i Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek.

Baggrunden for aftalen er, at Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek har digitaliseret et større antal litterært materiale af historisk og bevaringsmæssig værdi, som nu altså også er tilgængeliggjort for biblioteksbrugerne.

Man kan få adgang til materialerne via Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem og adgangsplatforme, herunder tidsskrift.dk.

 

Læs Kulturministeriets godkendelse her.