Vidste du:

Copydan Tekst & Nodes aftaler sikrer lovlig kopiering

Det Kgl. Bibliotek

‘Ejerløse’ aviser får nyt digitalt liv

Copydan Tekst & Node har indgået en aftale med Det Kgl. Bibliotek om at stille en stor mængde avisindhold til rådighed digitalt.

Det drejer sig om de såkaldte ’ejerløse aviser’, der ikke længere udgives, eller hvor udgivervirksomheden ikke længere eksisterer mv. Ifølge Det Kgl. Bibliotek drejer det sig om 9 mio. avissider, som nu kan lånes digitalt.

Aftalen er indgået med henblik på, at uddannelsesinstitutioner fra lange videregående uddannelser, kommunale biblioteker og lokal- og stadsarkiver individuelt kan tilslutte sig en aftale med Det Kgl. Bibliotek, og dermed få adgang til de mange millioner siders spændende spalteplads.

Læs Kulturministeriets godkendelse her.