Vidste du:

Copydan Tekst & Node er en non-profit virksomhed

Det Kgl. Bibliotek

Vi har indgået en række aftaler med Det kgl. Bibliotek, læs mere om aftalerne herunder.

Det Kgl. Bibliotek

‘Ejerløse’ aviser får nyt digitalt liv

Copydan Tekst & Node har indgået en aftale med Det Kgl. Bibliotek om at stille en stor mængde avisindhold til rådighed digitalt.

Det drejer sig om de såkaldte ’ejerløse aviser’, der ikke længere udgives, eller hvor udgivervirksomheden ikke længere eksisterer mv. Ifølge Det Kgl. Bibliotek drejer det sig om 9 mio. avissider, som nu kan lånes digitalt.

Aftalen er indgået med henblik på, at uddannelsesinstitutioner fra lange videregående uddannelser, kommunale biblioteker og lokal- og stadsarkiver individuelt kan tilslutte sig en aftale med Det Kgl. Bibliotek, og dermed få adgang til de mange millioner siders spændende spalteplads.

Læs Kulturministeriets godkendelse her.

 

Brugerkreds udvides

Fra og med d. 25. maj 2023 er der kommet et tillæg til ovenstående aftale, som udvider brugerkredsen med adgang til det digitale avisindhold.

Brugerkredsen vil blive udvidet med følgende: ABM-institutioner (arkiver, biblioteker, museer) og andre institutioner med kultur-, informations- eller arkivforpligtelser hjemmehørende i Danmark.

Tillægsaftalen giver ikke mulighed for tilslutning af private erhvervsvirksomheder med kommercielt sigte, eller som agerer i erhvervsøjemed. Biblioteker, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner, omfattes ikke af tillægsaftalen.

Institutioner, der med tillægsaftalens indgåelse godkendes af Copydan Tekst & Node, er følgende: Arbejdermuseet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Politimuseet, DR, Folketingets Bibliotek og Rigsarkivet.

Med tillægsaftalen får de tilsluttede institutioner mulighed for at give institutionens brugere og ansatte adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale portal, når der er tale om personligt gennemsyn eller studium på institutionens adresse, altså “brug-på-stedet”.

Læs kulturministeriets godkendelse her


Det Kgl. Bibliotek- Kunstbibliotek

Gå på online opdagelse i Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek

Copydan Tekst & Node har indgået en aftale med Det Kgl. Bibliotek om digitalisering af værker fra Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek.

Aftalen muliggør digital eksemplarfremstilling, lagring og tilgængeliggørelse for almenheden (tilrådighedsstillelse on demand) af historisk materiale fra perioden 1880-1950 i form af bøger, tidsskrifter og udstillings- og auktionskataloger, som indgår i Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek.

Baggrunden for aftalen er, at Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek har digitaliseret et større antal litterært materiale af historisk og bevaringsmæssig værdi, som nu altså også er tilgængeliggjort for biblioteksbrugerne.

Man kan få adgang til materialerne via Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem og adgangsplatforme, herunder tidsskrift.dk.

 

Læs Kulturministeriets godkendelse her.


Forskningsprojekt- SDU, Det Kgl. Bibliotek, Visda

Ny aftale sikrer digitaliseret materiale til forskningsprojekt.

Copydan Tekst & Node, Syddansk Universitet (SDU), Det Kgl. Bibliotek og Visda har indgået ny aftale i forbindelse med et omfattende forskningsprojekt.

Aftalen giver mulighed for eksemplarfremstilling og udlevering af ophavsretligt beskyttede litterære værker til databehandling (machine learning) og forskningsbrug.

Aftalen omfatter værker som studenterårbøger og karakterlister på danske dimittender fra gymnasier, universiteter og højere læreanstalter i perioden fra 1600 – 1950. Den primære udgivelsesperiode dækker år 1830 – 1920. Enkelte værker er udgivet i perioden 1950 – 1996.

De digitaliserede værker vil blive anvendt til forskningsprojektet ”Mapping the Human Capitol of the Nordic Countries” ved Syddansk Universitet. I Tekst & Node er vi stolte af at kunne hjælpe med at tilgængeliggøre data til kortlægning, måling og forskning inden for feltet økonometri og økonomisk historie.

Tekst & Node er aftalepart for autor- og udgiverrettigheder, mens Visda er aftalepart for billedrettigheder.

Læs Kulturministeriets godkendelse her.


Det Kgl. Bibliotek- Teatermanus

Copydan Tekst & Node har indgået aftale med Det Kgl. Bibliotek om eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af ophavsretlige beskyttede teatermanuskripter (dramatiske værker i skriftlig form).

Alle interesserede brugere af bibliotekets teatersamling har nu mulighed for at få online adgang til teatermanuskripter inden for en bestemt kategori.

På bibliotekets digitale platforme kan man gå på opdagelse i opførte og upublicerede teatermanuskripter samt i oversættelser af opførte og upublicerede teatermanuskripter, hvor forlægget ikke længere er beskyttet af ophavsret. Derudover gælder det også, at de skal være udarbejdet af ophavsmænd hjemmehørende i Danmark eller af danske rettighedshavere bosiddende i udlandet.

Teatermanuskripter til musicals er ikke en del af aftalen.

Aftalen giver også Det Kgl. Bibliotek mulighed for at udlevere en digital kopi til brug for forskning. Den efterfølgende kopiering eller tilgængeliggørelse, som forskeren måtte foretage, er ikke dækket af aftalen.

 

Læs Kulturministeriets godkendelse her.

Nedlagte forbud 

Der er nedlagt forbud mod eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Joan Rang Christensens teatermanuskripter i aftalen med Det Kgl. Bibliotek.


Det Kgl. Bibliotek, Visda- Billedaftale

Gå på opdagelse i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Der er indgået aftale mellem Det Kgl. Bibliotek, Visda og Copydan Tekst & Node, som giver Det Kongelige Bibliotek (KB) mulighed for at tilgængeliggøre en meget stor billedsamling på omkring 650.000 værker. Billedsamlingen er af kulturel betydning og opbygget med ikke-kommercielt sigte, som ud over fotografier også indeholder kunstværker i form af tegninger, herunder arkitekturtegninger, plakater, postkort, undervisningstavler, anskuelsestavler, skitsebøger, bladtegninger fra den historiske bladtegnersamling (Bladtegnermuseet), mm.

Værker i samlingen indeholder i begrænset omfang litterære værker, dvs. værker af beskrivende art (ohl. § 1 stk. 2), samt tekster, som optræder i tilknytning til gengivne kunstværker, og derfor er Tekst & Node med i aftalen. Tekst & Node er godkendt til at indgå aftalen i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2. Aftalen administreres af Visda.

Billedsamlingen kan tilgås via Det Kgl. Biblioteks hjemmeside, www.kb.dk, samt via andre digitale platforme eller nationale portaler med et ikke-kommercielt sigte.

Læs Kulturministeriets godkendelse her