30. Juni 2022 · Copydan Tekst & Node

Ændring i fordelingspolitik: Indtægtskrav får betydning for udgivere

En ændring i fordelingspolitikken på uddannelsesområdet betyder, at der indføres et indtægtskrav til danske udgivere. Ændringen medfører, at vederlaget fra Tekst & Node maksimalt kan udgøre fire gange så meget som de øvrige indtægter.