Al kopiering af tekst er nu en del af vores aftaler på uddannelsesområdet. Ny aftale med Danske Medier betyder, at digitalkopiering af aviser inkluderes i kopiaftalerne således, at landets undervisere nu får flere muligheder i undervisningen.

Digitalkopiering af aviser har hidtil ikke været en del af kopiaftalerne, men fremover kan man som lærer eller elev dele en avisartikel med andre på ens uddannelsesinstitution – helt lovligt – så længe man overholder de almindelige betingelser i aftalen. Man vil fortsat skulle respektere de aftaler, der indgås direkte med avisudgiverne eller med andre tjenester, der giver adgang til aviser.

Adm. direktør Anders Rasch siger om den nye aftale:

”Undervisningsverdenen har udtrykt et ønske om – lovligt – at få mulighed for at dele avisartikler digitalt. Det er godt, at det nu er muligt. Udvidelsen betyder, at vores aftaler på området er blevet moderniseret således, at alle former for danske og udenlandske tekster – både uddrag af bøger, tidsskrifter, aviser og noder – nu kan deles digitalt inden for aftalens rammer. Det er et vigtigt skridt i retning af at udnytte teknologierne bedst muligt på uddannelsesinstitutionerne”.

Udvidelsen af aftalen er udgiftsneutral for undervisningsinstitutionerne, og de digitale aviskopier vil indgå i fremtidige undersøgelser af uddannelsesinstitutionernes kopieringsmønstre og eventuelle genforhandlinger af aftaler.

 

Foto: iStock/Fedor Kozyr

 

Del denne artikel
Vidste du:

Copydan Tekst & Node er en non-profit virksomhed