3. Juli 2023 · Administration

Aftale med Nota er på plads

Vi kan nu begynde arbejdet med at sikre udbetalingen af vederlag til rettighedshaverne.

Ophavsretslicensnævnet har i en afgørelse fra 2021 fastsat rammerne for en vederlagsbetaling til rettighedshavere for udlån foretaget gennem Nota, der er en offentlig institution, der bl.a. udlåner e-bøger og lydbøger til syns- og læsehandicappede. Afgørelsen forholder sig til både de bagud- og fremadrettede udlån og slår fast, at man som rettighedshaver skal afregnes på baggrund af en differentieret vederlagsmodel. Læs mere her

Sidenhen har en forhandlingsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Forlag og Dansk Forfatterforening og Copydan Tekst & Node arbejdet på at formalisere en aftale med Nota/STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).

Det er nu lykkedes parterne at nå til enighed omkring en aftale om både bagud- og fremadrettet betaling for Notas udlån. Dermed sikres en vederlagsbetaling for de udlån, der allerede er foregået fra den 11. oktober 2018 – samt klarhed om rammerne for vederlagsbetalingen ved udlån, der foretages fremadrettet.

Processen herfra
Samlet set skal der fordeles lidt over 80 mio. kr. til rettighedshaverne for de bagudrettede udlån gennem Notas service. Copydan Tekst & Node går nu i gang med at tilrettelægge den proces, der skal sikre, at midlerne når ud til rettighedshaverne. Processen indebærer, at Nota i første omgang skal overlevere udlånsdata fra perioden 11. oktober 2018 til 31. marts 2023. I den periode har Nota haft ca. 8,5 mio. udlån fordelt på ca. 60.000 forskellige værker.

Disse udlånsdata skal bruges i vores registreringsarbejde til at identificere de rettighedshavere, der har penge til gode, så vi sidenhen kan sørge for udbetalingen.

Vi vil senere på året kunne informere nærmere om, hvornår man som rettighedshaver kan forvente at modtage vederlag. Hold øje med tekstognode.dk.

MERE OM AFTALEN

Hvordan ved Tekst & Node, hvem der skal have pengene?

Nota sender bibliografiske data til Tekst & Node på de forskellige udlån, der er blevet foretaget i perioden fra 11. oktober 2018 til 31. marts 2023. Det er på baggrund af disse data, vi bagudrettet kan registrere og finde frem til, hvilke værker der er tale om, samt hvilke rettighedshavere der står bag. Fremadrettet modtager Tekst & Node kvartalsvise opgørelser fra Nota

 

Hvad skal jeg gøre, hvis mine værker er brugt hos Nota?

Tekst & Node sørger for at fordele vederlagene fra Nota med 50 % til udgiver-siden og 50 % til forfattersiden efter et administrationsbidrag på mellem 7-8 %.

Uanset om du er udgiver eller forfatter, skal du være tilmeldt Tekst & Node, førend vi kan udbetale vederlaget til dig. Tilmeldingen sikrer, at vi har de rigtige udbetalingsoplysninger, så du får dine penge automatisk – også fremadrettet.

Hvis du allerede er tilmeldt og modtager vederlag, skal du ikke foretage dig noget.
Er du ikke tilmeldt, så gør det her:

 

Hvad, hvis jeg er uenig i aftalen?

Aftalen er bindende for Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer. Hvis en udgiver eller en forfatter, som ikke medlem, er uenig i vederlaget, og fx mener, at være berettiget et højere vederlag, kan kravet rejses over for Nota. Nota vil da givetvis henvise til kendelsen fra Ophavsretslicensnævnet.

 

Hvad, hvis jeg ikke vil have mine værker distribueret gennem Nota?

I henhold til Lov om Ophavsret § 17 og 17a kan Nota uden samtykke udlåne litterære værker (bøger). Til gengæld er man som rettighedshaver berettiget til kompensation for disse udlån.