9. Juni 2021 · Nye aftaler

Fjernadgang til ’ejerløse aviser’ på mediestream.dk lukker i juni

Af to omgange har læselystne brugere haft adgang til 6 mio. avissider hjemmefra. I forbindelse med nedlukninger af landet, har en aftale med Det Kgl. Bibliotek sikret fortsat online adgang til de såkaldt ’ejerløse aviser’. Fjernadgangen ophører 17. juni.