Af to omgange har læselystne brugere haft adgang til 6 mio. avissider hjemmefra. I forbindelse med nedlukninger af landet, har en aftale med Det Kgl. Bibliotek sikret fortsat online adgang til de såkaldt ’ejerløse aviser’. Fjernadgangen ophører 17. juni.

I samarbejde med Tekst & Nodes rettighedshavere har Det Kgl. Bibliotek givet online adgang til det store katalog af digitaliserede ’ejerløse aviser’, som er udgivet i perioden 1921-2002.

Ved ejerløs forstås historiske avistitler, som er ophørte, og som ikke ejes af eksisterende avisudgivere.
Der er tale om 67 aviser, som bl.a. tæller titler som Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende, Fyns Venstreblad og mange andre titler, der samlet set løber op i mere end 6 millioner avissider.

Under nedlukningerne har det været muligt at sikre brugerne adgang hjemmefra via et godt og hurtigt samarbejde med både Det Kgl. Bibliotek, Kulturministeriet og vores medlemsorganisationer som bl.a. Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Da denne løsning har vist sig at være aldeles populær landet over, arbejdes der i øjeblikket på en mere permanent løsning. De involverede parter er i dialog, og der er flere modeller i spil for at sikre, at både rettighedshavere og brugere tilgodeses.

Selvom der lukkes ned for adgang til de ’ejerløse aviser’ hjemmefra, så er der naturligvis fortsat adgang, hvis man besøger folkebiblioteket eller lokal-stadsarkivet.

Se oversigt over de ejerløse aviser https://www.kb.dk/ejerloseaviser

Find aviserne hjemmefra på www.mediestream.dk frem til d. 17. juni.

Del denne artikel