10. Januar 2022 · Årets udbetalinger og aktiviteter

Midlertidig ændring af fordelingsprincipper grundet COVID-19

På en ekstraordinær generalforsamling er det blevet besluttet at ændre fordelingsprincipperne i forbindelse med den udbetaling, der finder sted i februar 2022. Løsningen er midlertidig for at undgå en Covid-19 relateret skævvridning og vedrører konkret den kopiering, der er foretaget på undervisningsinstitutionerne i skoleåret 2020/2021.