På en ekstraordinær generalforsamling er det blevet besluttet at ændre fordelingsprincipperne i forbindelse med den udbetaling, der finder sted i februar 2022. Løsningen er midlertidig for at undgå en Covid-19 relateret skævvridning og vedrører konkret den kopiering, der er foretaget på undervisningsinstitutionerne i skoleåret 2020/2021.

COVID-19 pandemien har i den grad påvirket undervisningssituationen i skoleåret 2020/2021. Nedlukninger og hjemsendelser har betydet, at adgangen til tekster og noder har haft ændrede vilkår. Det har påvirket indberetningen af de kopier, Copydan Tekst & Node har modtaget fra skolerne.

Særligt er der observeret en anormal kopiering af materialetypen ’gratis undervisningsmateriale på internettet’. Der er derfor brug for en ekstraordinær løsning, der kan sikre, at denne materialetype sikres et rimeligt vederlag for kopieringen i skoleåret 2020/2021 – uden at det generelle vederlagsgrundlag skævvrides.

Ændringer i kopieringsmønstrene flugter normalt med justering af elevprisen, som fastsættes på baggrund af empiriske undersøgelser. Forbrugsmønstrene i 2020 og 2021 er opstået pludselig og helt ekstraordinært i forbindelse med Covid-19-situationen.

Specifik løsning for fordelingen i 2022
På en ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2022 er der således besluttet en ændring af fordelingsprincipperne for den udbetaling, der finder sted i februar 2022. Fordelingen vedrører konkret den kopiering, der er foretaget på undervisningsinstitutionerne i skoleåret 2020/2021, og som kommer til udbetaling i 2022.

Ændringen betyder, at fordelingen foretages ved, at det samlede vederlag på 100% inddeles i to kategorier:

  1. Hjemmesider, hvis primære virke er at give gratis online adgang til undervisningsmateriale (eller mod symbolsk betaling)
  2. Alt andet materiale

Vederlaget i de to kategorier vil udgøre en fast procentdel af fordelingssummen uanset mængden af observerede kopier.

For kategori 1 vil vederlaget udgøre 7 % af det samlede vederlag, der fordeles på grundskoleområdet. For kategori 2 vil vederlaget udgøre 93% af det samlede vederlag. Andelene er fastsat ved at bruge den empiriske viden fra før Covid-19 til at estimere vederlagsniveauet.

Beslutningen betyder et addendum til den generelle fordelingspolitik, se mere her.

Læs mere om Copydan Tekst & Nodes ejerskab og bestyrelsessammensætning her.


Spørgsmål kan rettes til:

Dorthe Marie Adler Gertsen, Kommunikationskonsulent, dag@tekstognode.dk, tlf. 2872 6842

Del denne artikel