I dag falder årets første og største udbetaling af vederlag, som dækker kopiering på uddannelsesområdet.

I år fordeler vi 329,5 mio. kr. individuelt til over 70.000 danske og udenlandske forfattere, komponister, udgivere, journalister og illustratorer.

 

De fordelte midler kommer fra vores aftaler på uddannelsesområdet og sogneområdet, og udbetalingen dækker kopiering foretaget i sidste halvår af 2021 og første halvår af 2022.

 

De 329,5 mio. kr. fordeler sig således:

Grunduddannelser:                                                                                                     152,5 mio. kr.

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser:                                             71,5 mio. kr.

Korte og mellemlange videregående uddannelser:                                              42,6 mio. kr.

Lange videregående uddannelser:                                                                           55,4 mio. kr.

Øvrig undervisning:                                                                                                      3,5 mio. kr.

Sogne:                                                                                                                              4 mio. kr.

 

Ud over kopiering på uddannelsesområdet og sogneområdet udbetaler Tekst & Node også vederlag for kopiering på erhvervsområdet samt for brugen af tekster og noder i eksamensopgaver. 

Læs mere om fordeling og udbetaling her.

Del denne artikel
Vidste du:

Copydan Tekst & Node samarbejder med søsterorganisationer over hele verden