15. Februar 2023 · Årets udbetalinger og aktiviteter

Vi fordeler 329,5 mio. kr. i kopieringsvederlag

I dag falder årets første og største udbetaling af vederlag, som dækker kopiering på uddannelsesområdet.