21. Februar 2024 ·

Vi fordeler 370 mio. kr. i kopieringsvederlag

I dag falder årets første og største udbetaling af vederlag, som dækker kopiering på uddannelses- og sogneområdet. I 2024 fordeler vi i alt 370 mio.kr til flere end 71.000 danske og udenlandske rettighedshavere.